menu>

Praca

Szanowni Państwo,

aktualnie prowadzimy rekrutację na stanowiska:

1. Operator maszyn stolarskich - możliwość przyuczenia

Miejsce pracy: Kiełczewo

Opis stanowiska:
- obsługa maszyn stolarskich (piła panelowa, okleiniarka)
- umiejętności czytania rysunków technicznych
- kontrola jakości elementów po obróbce zgodnie z dokumentacją techniczną
- zgłaszanie usterek
- pakowanie, etykietowanie

Oferujemy:
- praca na pełny etat w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku
- bardzo dobre warunki pracy
- możliwość przyuczenia obsługi maszyny oraz doskonalenie umiejętności zawodowych
- niezbędne narzędzia pracy

 

2. Operator maszyny CNC - możliwość przyuczenia

Miejsce pracy: Kiełczewo

Opis stanowiska:
- obsługa maszyn sterowanych numerycznie /np. Homag/
- umiejętności czytania rysunków technicznych
- kontrola i pomiary wykonanych elementów
- nadzór nad narzędziami do obróbki

Oferujemy:
- praca na pełny etat w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku
- bardzo dobre warunki pracy
- przeszkolenie oraz możliwość dalszego doskonalenia umiejętności zawodowych
- niezbędne narzędzia pracy

 Dokumenty aplikacyjne proszę przesyłać na adres: marketing@ekoplyta.com.pl

 

Informacja o konieczności wyrażenia zgody przez kandydata na przetwarzanie przez E.K.O.-PŁYTA” sp. z o.o. do celów rekrutacji danych osobowych, co do których nie istnieje określona w przepisach KP podstawa do ich przetwarzania.

Niniejszym informujemy, iż podanie w dokumentach aplikacyjnych innych danych osobowych niż: imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce zamieszkania, adres do korespondencji, wykształcenie i przebieg dotychczasowego zatrudnienia, jest w pełni dobrowolne, a ich niepodanie nie będzie podstawą niekorzystnego traktowania i nie spowoduje jakichkolwiek negatywnych konsekwencji. Jeżeli jednak dobrowolnie zamierzają Państwo podać te inne dane, prosimy o dołączenie w dokumentach aplikacyjnych klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w zakresie wykraczającym poza dane określone w art. 221 § 1 Kodeksu pracy, przekazanych przeze mnie dobrowolnie do „E.K.O.-PŁYTA” sp. z o.o. z siedzibą w Kiełczewie, ul. Ogrodowa 14A, 64-000 Kościan, w odpowiedzi na ofertę pracy, w celu niezbędnym do przeprowadzenia przez E.K.O.-PŁYTA” sp. z o.o. procesu rekrutacji na stanowisko .../ uzupełnic/....

Jeżeli Państwa zgoda obejmuje także przetwarzanie danych dla przyszłych rekrutacji prosimy o dołączenie w dokumentach aplikacyjnych klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przekazanych przeze mnie dobrowolnie do „E.K.O.-PŁYTA” sp. z o.o. z siedzibą w Kiełczewie, ul. Ogrodowa 14A, 64-000 Kościan, w odpowiedzi na ofertę pracy, w celu niezbędnym do przeprowadzenia przez E.K.O.-PŁYTA” sp. z o.o. procesu rekrutacji na stanowisk .../uzupełnić/..., a także dla celów przyszłych rekrutacji prowadzonych przez E.K.O.-PŁYTA” sp. z o.o.”.