menu>

Praca

Firma E.K.O.-PŁYTA Sp. z o.o., aktualnie poszukuje osoby na stanowisko
 - Operator maszyny CNC z możliwością przyuczenia
Miejsce pracy: Kiełczewo

Opis stanowiska:
- Obsługa maszyn sterowanych numerycznie /np. Homag/
- Umiejętności czytania rysunków technicznych
- Kontrola i pomiary wykonanych elementów
- Nadzór nad narzędziami do obróbki

Oferujemy:
- bardzo dobre warunki pracy
- przeszkolenie oraz możliwość dalszego doskonalenia umiejętności zawodowych
- niezbędne narzędzia pracy


Informacja o konieczności wyrażenia zgody przez kandydata na przetwarzanie przez E.K.O.-PŁYTA” sp. z o.o. do celów rekrutacji danych osobowych, co do których nie istnieje określona w przepisach KP podstawa do ich przetwarzania.

Niniejszym informujemy, iż podanie w dokumentach aplikacyjnych innych danych osobowych niż: imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce zamieszkania, adres do korespondencji, wykształcenie i przebieg dotychczasowego zatrudnienia, jest w pełni dobrowolne, a ich niepodanie nie będzie podstawą niekorzystnego traktowania i nie spowoduje jakichkolwiek negatywnych konsekwencji. Jeżeli jednak dobrowolnie zamierzają Państwo podać te inne dane, prosimy o dołączenie w dokumentach aplikacyjnych klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w zakresie wykraczającym poza dane określone w art. 221 § 1 Kodeksu pracy, przekazanych przeze mnie dobrowolnie do „E.K.O.-PŁYTA” sp. z o.o. z siedzibą w Kiełczewie, ul. Ogrodowa 14A, 64-000 Kościan, w odpowiedzi na ofertę pracy, w celu niezbędnym do przeprowadzenia przez E.K.O.-PŁYTA” sp. z o.o. procesu rekrutacji na stanowisko Operator maszyn CNC”.

Jeżeli Państwa zgoda obejmuje także przetwarzanie danych dla przyszłych rekrutacji prosimy o dołączenie w dokumentach aplikacyjnych klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przekazanych przeze mnie dobrowolnie do „E.K.O.-PŁYTA” sp. z o.o. z siedzibą w Kiełczewie, ul. Ogrodowa 14A, 64-000 Kościan, w odpowiedzi na ofertę pracy, w celu niezbędnym do przeprowadzenia przez E.K.O.-PŁYTA” sp. z o.o. procesu rekrutacji na stanowisk Operator maszyn CNC., a także dla celów przyszłych rekrutacji prowadzonych przez E.K.O.-PŁYTA” sp. z o.o.”.