menu>

Unia Europejska

 

 

 

 

 

 

 

E.K.O.-PŁYTA Sp. z o.o. realizuje projekt pt. Innowacyjny system produkcji mebli wspierający proces masowej indywidualizacji produktu, z wykorzystaniem techniki druku 3D” dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, poddziałanie 1.5.2 Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu.

Cele projektu:

Cel ogólny to wzmocnienie konkurencyjności firmy EKO-PŁYTA i stworzenie jej warunków do nieprzerwanego rozwoju.

Cele szczegółowe:

 • uruchomienie zupełnie nowego rodzaju działalności (produkcji mebli i elementów meblowych),
 • znaczące udoskonalenie i rozszerzenie zakresu działalności usługowej w zakresie obróbki płyt meblowych i elementów mebli o skomplikowanych kształtach i małych wymiarach.

Planowane efekty projektu:

Rezultatem realizacji projektu będzie wprowadzenie na rynek 2 nowych grup produktów:

 • meble samodzielnie zaprojektowane on line w 3D
 • elementy mebli 

oraz udoskonalenie 3 grup obecnych usług:

 • obróbka elementów meblowych o małych wymiarach i skomplikowanych kształtach
 • wszechstronna obróbka płyt meblowych w oparciu o system e-rozrys
 • pozostała wszechstronna obróbka płyt meblowych

Całkowita wartość projektu: 6 569 061,00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 2 403 315,00 PLN


1. Numeryczne Sterowane Pionowe Centrum Obróbcze do obróbki elementów z drewna i materiałów drewnopodobnych, wraz z montażem urządzenia.

 1. Zapytanie ofertowe: załącznik
 2. Formularz ofertowy: załącznik

 W wyniku przeprowadzonej procedury zgodnie z zasadą konkurencyjności wybrano dostawcę - firma WEEKE Bohrsysteme GmbH.

2. Okleiniarka z laserem diodowym do jednostronnego oklejania krawędzi prostych wraz z montażem.

 1. Zapytanie ofertowe: załącznik
 2. Formularz ofertowy: załącznik

W wyniku przeprowadzonej procedury zgodnie z zasadą konkurencyjności wybrano dostawcę - firma IMA Klessmann GmbH.


3. Centrum portalowo - ramowe do frezowania i wiercenia w elementach i materiałach drewnopochodnych z agregatem oklejającym, wraz z montażem.

 1. Zapytanie ofertowe: załącznik
 2. Formularz ofertowy: załącznik

W wyniku przeprowadzonego procesu wyboru zgodnie z zasadą konkurencyjności dostawcy Centrum portalowo-ramowego wybrano firmę: Homag Holzbeareitungsysteme GmbH.

 4. System odpylania i spalania odpadów wraz z montażem urządzeń.

 1. Zapytanie ofertowe: załącznik
 2. Formularz ofertowy: załącznik

W wyniku przeprowadzonego procesu wyboru zgodnie z zasadą konkurencyjności wybrano firmę: NESTRO PPHU Sp. z o.o.

5. Dostawa licencji Systemu klasy ERP oraz Modułu konsolidacji procesów biznesowych.

 1. Zapytanie ofertowe: załącznik
 2. Formularz ofertowy: załącznik

Proces został zakończony bez rozstrzygnięcia – nie wpłynęła żadna oferta.

6. Dostawa licencji Platformy informatycznej współpracującej z maszynami do produkcji mebli.

 1. Zapytanie ofertowe: załącznik
 2. Formularz ofertowy: załącznik

Proces został zakończony bez rozstrzygnięcia – nie wpłynęła żadna oferta.

7. Dostawa sprzętu IT.

 1. Zapytanie ofertowe: załącznik
 2. Formularz ofertowy: załącznik

W wyniku przeprowadzonego procesu wyboru zgodnie z zasadą konkurencyjności wybrano firmę: LST-NET Sp. z o.o.


8. Dostawa oprogramowania wraz z wdrożeniem.

 1. Zapytanie ofertowe: załącznik
 2. Formularz ofertowy: załącznik

W wyniku przeprowadzonego procesu wyboru zgodnie z zasadą konkurencyjności wybrano firmę: SOFT-TECHNIK S.C.

Pliki do pobrania